W 2014 roku po raz pierwszy przeprowadzone zostały egzaminy zawodowe dla nowej podstawy programowej szkolnictwa zawodowego w ośrodku egzaminacyjnym powołanym przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie. Egzaminy w części teoretyczne i praktycznej zostały przeprowadzone dla kwalifikacji R.3-prowadzenie produkcji rolniczej, R.16-organizacja i nadzór produkcji rolniczej oraz M.1-użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. W egzaminach uczestniczyli zarówno uczniowie naszego technikum jak i słuchacze kursów dla dorosłych prowadzonych w Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego w naszym Zespole Szkół.

30.06.2005 r. po raz pierwszy przeprowadzono egzamin z przygotowania zawodowego  dla uczniów kończących zasadniczą szkołę zawodową w ośrodku egzaminacyjnym powołanym przy naszej szkole.