ZESPÓŁ SZKÓŁ

Centrum Kształcenia Rolniczego

im. chor. Jana Szymańskiego

w Marianowie

 

Z dniem 1 stycznia 2008 roku organem prowadzącym Zespól Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie stał się Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na dzień dzisiejszy spośród ponad 300 szkół rolniczych, Minister Rolnictwa przejął 48 najlepiej zorganizowanych z różnych rejonów Polski, z dawnego województwa łomżyńskiego jesteśmy jedyną przejęta szkołą.

Przejęte szkoły w krótkim czasie mają stać się placówkami wzorcowymi, wyznaczającymi i utrzymującymi standardy kwalifikacyjne kształcenia rolniczego. Mają one również wspomagać inne nie przejęte szkoły rolnicze w przygotowywaniu kadr na potrzeby rolnictwa, a z czasem przejąć całość kształcenia rolniczego oraz spełniać funkcję Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w zawodach rolniczych.

Stwarzane więc będą najlepsze z możliwych warunki do nauki, pełnego rozwoju i wychowania naszych uczniów.

Szkoły które będą pod opieką resortu rolnictwa będą mogły liczyć na:

 • większe dofinansowanie, przede wszystkim z funduszy unijnych przewidzianych na rozwój polskiej wsi, w ramach sektorowego programu UE przewidzianego na lata 2007-2013;

 • otrzymywanie pełnej należnej szkole subwencji oświatowej uwzględniającej specyfikę kształcenia w szkołach rolniczych, w tym dopłat do kształcenia praktycznego;

 • dalsze dostawy nowoczesnego sprzętu rolniczego i pełen dostęp do nowoczesnych technologii;

 • stworzona zostanie możliwość doskonalenia zawodowego i metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, poprzez rozszerzenie działalności Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie;

 • uruchomiony zostanie system zagranicznych praktyk zawodowych.

Szkoła w Marianowie posiada wszystkie atrybuty umożliwiające realizację tych planów, w tym:

 • regionalny charakter szkoły;

 • „czystość kształcenia”, czyli kształcenie wyłącznie w zawodach dla których właściwym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

 • posiadanie bazy i wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej (warsztaty szkolne, internat, pracownie);

 • możliwość prowadzenia różnego rodzaju form kształcenia w działającym przy szkole Centrum Kształcenia Ustawicznego;

 • szkoła pracuje w typowo rolniczym regionie z perspektywami rozwoju, a uczniami prawie w 100% jest młodzież wywodząca się ze środowiska wiejskiego;

 • w szkole działają ośrodki egzaminowania dla zawodów rolnik i mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz  technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i technik agrobiznesu.

Wszystkich chętnych do nauki w naszej szkole serdecznie zapraszamy. Prowadzimy szkoły dla młodzieży i dorosłych.