Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marianowie oferuje dla wszystkich chętnych pragnących zdobyć wykształcenie rolnicze, następujące formy kształcenia:

 

Kursy kwalifikacyjne:

  • R.3 prowadzenie produkcji rolniczej,

  • R.16 organizacja i nadzór produkcji rolniczej.

Zapraszamy również do korzystania z organizowanych przez nas kursów kombajnisty i obsługi opryskiwaczy.

Skorzystaj z tej szansy, nauka jest jeszcze bezpłatna.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt  z sekretariatem szkoły, osobiście lub telefonicznie: 86 216 66 11, 86 219 27 00.