1.

 

Statut ZESPOŁU SZKÓŁ Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie

 

2.

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania ZESPOŁU SZKÓŁ Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie