Kalendarz roku szkolnego 2011/2012

Tematyka apeli i imprez w roku szkolnym 2011/2012

 

 • 29.06.2012 r. -  Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 • 13.06.2012 r. -  "DNI  POLA  2012",  które odbyły się  w Zakładzie
      Doświadczalnym Oceny Odmian w Marianowie.

 • 12.06.2012 r. -  Wyjazd edukacyjny.

  Dnia 12.06.2012 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczący w projekcie "Wzmocnie-nie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce - CEKIN" wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do Instytutu Hodowli Roślin w Bartążku.

  Uczniowie zapoznali się z pracą hodowlaną prowadzoną w Instytucie oraz technologią produkcji traw polowych. Szczególne zainteresowanie młodzieży wzbudziła uprawa perzu odmiany BAMAR na cele energetyczne.

 • 02-09.06.2012 r. - Pobyt naszej młodzieży w Niemczech.

  W dniach od 02 do 09 czerwca 2012 r. nasza młodzież przebywała w Dingolfing-Landau uczestnicząc w programie wymiany młodzieży w ramach współpracy starostwa w Łomży ze starostwem w Dingolfing-Landau.

  Uczestnicy spędzili pełne wrażeń 8 dni w Dolnej Bawarii. Pobyt rozpoczął się udziałem w festynie w Mamming. W szczególności młodzieży podobała się wycieczka do Monachium, gdzie zwiedzili nowoczesne muzeum BMW oraz stadion Allianz - Arena. Z ciekawością wysłuchali polsko-niemieckiej historii w mieście Landshut. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też wizyta w gospodarstwie wiejskim. Do najatrakcyjniejszych można zaliczyć wyjazd w góry (Lusen). Popołudnia młodzież chętnie spędzała w kompleksie wodno-rekreacyjnym "Caprima". Cały wyjazd zaliczony został do bardzo udanych i atrakcyjnych.

 • 30.05.2012 r. - "Dzień Aktywności Zawodowej w Marianowie".

  Dnia 30.05.2012 r. w naszej szkole odbyła się impreza: "Dzień Aktywności Zawo-dowej w Marianowie".

  W spotkaniu uczestniczyli: Ewa Żelechowska - kierownik OT WUP w Łomży, Marek Konert - starszy inspektor woj./doradca zawodowy - stażysta, Jolanta Łęcka-Rutkowska - starszy lider KP/doradca zawodowy - stażysta.

  W imprezie uczestniczyło 65 osób.

  W spotkaniu warsztatach aktywizacyjnych "Zrób to sam" uczestniczyło 18 osób. Udzielono 25 informacji indywidualnych.

 • 28-29.05.2012 r. - udział młodzieży w warsztatach naukowych pt.:
     "Transfer wyników badań naukowych do szkół i praktyki rolniczej"
      w ramach "Otwartych Drzwi w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gle-
      boznawstwa w Puławach".

  Uczniowie klas IIa BT, IIb BT, Ib FT i III FT wraz z opiekunami p. B. Skajster, p. B. Pietrzak, p. J. Tarnacką p. K. Tarnackim mieli możliwość zapoznania się z badaniami prowadzonymi w Instytucie, który jest położony w urokliwym parku Książąt Czartoryjskich.

  Wycieczkę uświetnił rejs statkiem po Wiśle w "magicznym" Kazimierzu Dolnym. Niesamowita aura tego renesansowego miasteczka długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników wycieczki.

  W pobliskim Nałęczowie wycieczkowicze zwiedzili park zdrojowy z Pałacem Małachowskich, zabytkowe obiekty uzdrowiskowe, muzeum Stefana Żeromskiego. W palmiarni na ochłodę wszyscy pili orzeźwiającą nałęczowiankę ze źródełka miłości.

  Dużą atrakcją było zwiedzanie Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Można było zobaczyć zabytki związane z życiem i twórczością ojca literatury narodowej, a przede wszystkim miejsce, gdzie rosła słynna lipa, w cieniu której tworzył swoje dzieła.

 • 18.05.2012 r.  -  Konferencja  wychowawców  oraz  kierowników
      internatów i dyrektorów burs .

  Dnia 18.05.2012 r. w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie odbyła się konferencja wychowawców oraz kierowników internatów i dyrektorów burs pod nazwą: „Działania wychowawcze wpływające na rozwój osobisty wychowanków oraz propagowanie środowiska lokalnego i jego walorów”. W konferencji wzięło udział 46 wychowawców, kierowników internatów i dyrektorów burs woj. podlaskiego.

  Głównym organizatorem konferencji było Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz Towarzystwo Internatów i Burs. Konferencja została uroczyście otwarta przez Prezes Towarzystwa  Internatów i Burs Ewę Górską oraz Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie Ignacego Franciszka Kondrackiego i Kierownika Internatu ZSCKR Teresę Kamińską. Podczas prezentacji szkoły, grupa teatralno–obrzędowa przedstawiła spektakl „Rajby”, który został bardzo ciepło przyjęty przez uczestników konferencji.

  W pierwszej części konferencji odbyło się szkolenie na temat: „Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle nowych regulacji prawnych”. Szkolenie prowadziła dr Jolanta Boryszewska – konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej ODN Łomża.

  Druga część konferencji odbyła się Warsztacie Terapii Zajęciowej w Marianowie. Dyrektor WTZ Zbigniew Biernacki i psycholog Elżbieta Kłosek zapoznali uczestników konferencji z celem działalności warsztatu oraz z przebiegiem rehabilitacji zawodowej i społecznej w warsztacie. Następnie uczestnicy konferencji wzięli udział w zajęciach warsztatowych w pracowniach terapeutycznych. Na zakończenie zespół wokalno – instrumentalny „ARKA” zaprezentował kilka piosenek. Uczestnicy konferencji złożyli podziękowanie Dyrektorowi WTZ za ogromy wkład pracy włożony w realizację rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

  Część trzecia konferencji poświęcona propagowaniu środowiska lokalnego i jego walorów, odbyła się w Skansenie Kurpiowskim im. Adama Chętnika w Nowogrodzie. Poznano tradycje kultury ludowej z charakterystycznym kurpiowskim ubiorem, rzeźbą i zabudową drewnianą.

  Podsumowanie konferencji odbyło się w restauracji „Wiszące Ogrody nad Narwią”, którą odnawia Magda Gessler w ramach telewizyjnego show „Kuchenne rewolucje”. Po spotkaniu z właścicielem restauracji Przemysławem Poleszukiem, Prezes TI iB Ewa Górska podsumowała przebieg konferencji. Podziękowała kierownikowi internatu Teresie Kamińskiej i wychowawcom internatu ZSCKR w Marianowie za bardzo interesującą tematykę konferencji oraz  umiejętność dzielenia się wiedzą z innymi placówkami.

 • 17.05.2012 r. -  "Dni Oświaty, Książki i Prasy".

  Uczniowie klasy Ib FT pod kierunkiem wychowawczyni p. B. Pietrzak oraz p. J. Tarnackiej przygotowali recytację wierszy oraz cytatów sławnych ludzi poświęconych książce. Zachęcali w ten sposób uczniów naszej szkoły do sięgania po książkę.

  "Lubić czytanie - to znaczy godziny nudów, które członek miewa w życiu, zamieniać na godziny radości" - Monteskiusz.

  Młodzież przygotowała również gazetkę - Galerię karykatur pisarzy polskich..

 • 27.04.2012 r. -  Pożegnanie abiturientów.

 • 19.04.2012 r. -  Kwiecień miesiącem pamięci narodowej.

  W dniu 19.04.2012 roku odbyła się uroczystość udekorowania sztandaru szkoły Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym, nadanym honorowo przez Zarząd Główny ZK RP i BWP. Dekoracji sztandaru dokonał Prezes Koła Regionalnego ZK RP i BWP w Łomży pułkownik Antoni Cudnik wraz z porucznikiem Józefem Łojewskim, który wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach z młodzieżą naszej szkoły, w ramach „lekcji żywej historii”.

  Po dekoracji uczniowie klasy 2b BT pod kierunkiem wychowawcy K. Tarnackiego i J. Tarnackiej zaprezentowali inscenizację słowno-muzyczną, upamiętniającą  wysiłek żołnierza polskiego na różnych frontach II Wojny Światowej.

 • 12.04.2012 r. -  III Mistrzostwa Łomży Szkół Ponadgimnazjalnych,
      Gimnazjalnych i Burs w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.

  12.04.2012 r. reprezentacja naszej szkoły w składzie: Krzysztof Zalewski, Tomasz Liżewski, Adam Sokołowski, Łukasz Milewski, Marek Szleszyński i Michał Sierzputowski wzięła udział w III Mistrzostwach Łomży Szkół Ponadgimnazjalnych, Gimnazjalnych i Burs w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.

  Nasi chłopcy zaprezentowali się znakomicie. Drużynowo zdobyli 2 miejsce ustępując tylko "Mechaniakowi", który był gospodarzem imprezy.

  Indywidualnie zdobyliśmy 3 złote medale. W wadze do 60 kg wygrał Krzysztof Zalewski (3 FT); w wadze do 100 kg wygrał Michał Sierzputowski (4 FT), a w wadze do 75 kg wygrał Tomasz Liżewski (3b TB). Tomek wygrał najsilniej obsadzoną kategorię wagową i uzyskał najlepszy wynik - 120 kg, choć sam czuł niedosyt, gdyż przygotowany był na jeszcze lepszy wynik. Opiekunem reprezentacji był nauczyciel WF-u Wojciech Błachnio.

 • 04.04.2012 r. -  "Zwyczaje wielkanocne".

  Uczniowie klasy 1a FT pod kierunkiem wychowawczyni H. Kondrackiej przygotowali inscenizację prezentującą tradycje i zwyczaje wielkanocne naszego regionu. Młodzież w bardzo ciekawej formie zapoznała społeczność szkolną ze znanymi i mniej popularnymi zwyczajami  związanymi ze zbliżającymi się świętami.

 • 11.2011 - 04.2012 r. -  Program edukacyjno-profilaktyczny:
      "STRACH NIE CHRONI,  NIENAWIŚĆ NIE LECZY".

  Realizacja tego programu trwała od listopada 2011 r. do kwietnia 2012 r.

  Jego celem było pogłębienie wiedzy na temat HIV/AIDS i HCV oraz wyrobienie właściwych postaw służących zachowaniu zdrowia poprzez między innymi unikanie sytuacji ryzykownych.

  Wszelkie przeprowadzone działania miały również uczyć akceptacji i tolerancji oraz wsparcia wobec osób zakażonych wirusem HIV, HCV.

  Działania profilaktyczno-edukacyjne obejmowały:

  - konkurs plakatowy dla klas I-szych połączony z wystawą,

  - prelekcje informacyjne prowadzone przez radiowęzeł szkolny,

  - apel podsumowujący zamierzenia.

  Uwieńczeniem programu było zorganizowanie i przeprowadzenie olimpiady wiedzy o HIV/AIDS na etapie klasowym, szkolnym oraz wytypowanie uczestników do etapu powiatowego.

 • 22.03.2012 r. - Finał konkursu "Bezpieczna praca w gospodarstwie
      rolnym".

  W dniu 22.03.2012 mieliśmy przyjemność gościć finalistów Wojewódzkiego Konkursu "Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym" zorganizowanego przez Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku.

  W zmaganiach finałowych wzięło udział ponad dwudziestu  reprezentantów  szkół województwa podlaskiego.

  W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników finału, uczestnicy konkurs wraz z opiekunami i zaproszonymi gośćmi obejrzeli przedstawienie "Rajby" w wykonaniu grupy teatralno-obrzędowej ZSCKR w Marianowie oraz prezentację „Czy upadek to przypadek?” przygotowaną przez OR KRUS w Białymstoku.

  Laureaci otrzymali cenne nagrody z rąk Wicemarszałka Województwa Podlaskiego pana Mieczysława Kazimierza Baszko, Barbary Sołomiewicz – Dyrektor OR KRUS w Białymstoku i Jerzego Derpa –Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru w Białymstoku.

 • 21.03.2012 r. -  Turniej: "Łomżyńscy kibice - wzorowi kibice".

  21.03.2012 r. reprezentacja naszej szkoły w fitsalu wzięła udział w turnieju zorga-nizowanym przez Komendę Miejską Policji oraz MOSiR w Łomży. Zawody odbyły się pod hasłem: "Łomżyńscy kibice - wzorowi kibice".

  Reprezentację naszej szkoły stanowili uczniowie: Łukasz Piątek, Michał Karwowski, Mateusz Wróblewski, Marcin Bałdyga, Marcin Lisiecki, Paweł Ogonowski, Marcin Kraje-wski, Daniel Bazydło, Łukasz Gawrych, Damian Laskowski i Rafał Domitrz.

  W turnieju wzięło udział 14 zespołów. Nasi chłopcy zagrali bardzo ambitnie i upla-sowali się na miejscach 5-7.

  Na podkreślenie zasługuje fakt, iż nasi zawodnicy mieli mocną grupę wsparcia w postaci kibiców z klasy 2b TB, do których dołączyła znaczna część uczniów z pozostały klas. Nasi kibice pod przewodnictwem Pawła Zająca z kl. 2b TB namalowali dwa transparenty oraz przygotowali specjalne okrzyki wspierające naszą reprezentację. Zabawa była bardzo udana.

 • 08.03.2012 r. -  "DZIEŃ KOBIET".

 • 23.02.2012 r. -  Wycieczka klas: I BT i IIb BT do Warszawy.

  W dniu 23.02.2012 r. klasy: I BT i IIb BT wybrały się wraz z opiekunami: Krzysztofem Tarnackim, Jolantą Tarnacką, Andrzejem Staniszewskim i Martą Mieczkowską do Warszawy.

  Program wycieczki obejmował następujące punkty:

  - projekcja filmu w kinie 3D,

  - zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego połączone z projekcją filmu w 3D
        pod tytułem "Miasto ruin",

  - lodowisko przy Pałacu Kultury i Nauki.

 • 22.02.2012 r. -  Prezentacja dorobku warsztatów TUL.

  Dnia 22 lutego 2012 r. odbyła się prezentacja dorobku warsztatów TUL. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość oglądać wystawę prac uczestników warsztatów malowania na szkle oraz przedstawienie "Rajby" o zwyczaju swatania i zaręczyn na Kurpiach.

  Kolejny rok działalności TUL w naszej szkole należy uznać za bardzo udany. Ujawniło się wiele talentów aktorskich i malarskich. Było wesoło i ciekawie.

  27 lutego grupa teatralno-obrzędowa spektakl "Rajby" zaprezentowała w Siedlcach na konferencji dyrektorów i nauczycieli szkół rolniczych, gdzie została bardzo ciepło przyjęta.

 • 16-17.02.2012 r. -  POLAGRA - PREMIERY.

  Bez mechanizacji trudno wyobrazić sobie dzisiejsze rolnictwo. Na polskiej wsi liczą się nie tylko pomysły na rozwój, ale przede wszystkim maszyny i urządzenia, które pozwolą na ich realizację. Wszystko, na czym będzie pracować będzie rolnik w przyszłości można było zobaczyć na Międzynarodowych Targach Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA - PREMIERY w Poznaniu.

  W dniach 16-17 lutego w targach wzięła udział młodzież z klas IIIa i IIIb technikum mechanizacji rolnictwa wraz z opiekunami. Na zwiedzających czekało 10 pawilonów wypełnionych najnowszym sprzętem rolniczym. Zaprezentowano tu prawie 200 rynkowych nowości, 28 producentom przyznano Złoty Medal w kategoriach "Maszyny i Urządzenia" oraz Odmiany Roślin Uprawnych".

  W ramach targów, w dniu 17 lutego 2012 r. nasza młodzież wzięła udział w trzeciej edycji Europejskiego Dnia Młodego Rolnika. Tematem sesji była "Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku - szanse i wyzwania dla młodych rolników". W trakcie sesji głos zabrał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Prezydent Europejskiej Rady Młodych Rolników Joris Baecke. Uwieńczeniem konferencji było rozstrzygnięcie konkursu "Innowacyjny Młody Rolnik 2012". Konkurs kierowany był do młodych rolników, w wieku do 40 lat, którzy korzystając z funduszy europejskich zrealizowali w swoim gospodarstwie inwestycje poprawiające konkurencyjność. Nasz opiekun pan Józef Szulkowski udzielił wywiadu dla Polskiego Radia na temat zainteresowania młodzieży tematyką rolną oraz nowinkami mechanizacyjnymi.

  Targi POLAGRA - PREMIERY rozpoczęły cykl wystaw rolniczych w 2012 r. i były największą halową ekspozycją branżową w kraju.

 • 16.02.2012 r. -  I  Międzybursowy  Konkurs  Plastyczny na  Kartkę
      Walentynkową.

  Dnia 16.02.2012 r. w Bursie nr 3 w Łomży odbył się I Międzybursowy Konkurs Plastyczny na Kartkę Walentynkową.

  Wychowanek internatu Tomasz Kozikowski, uczeń klasy I otrzymał wyróżnienie. Praca została wykonana pod kierunkiem p. Sabiny Kraszewskiej.

 • 15.02.2012 r. - Spotkanie z pracownikami Instytutu Technologi-
      czno - Przyrodniczego  w  Falentach  Zakładu  Doświadczalnego
      w Biebrzy.

  W dniu 15.02.2012 r. odbyło się spotkanie uczniów kl. IV FT z pracownikami Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy. Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z działalnością placówki. Ponadto młodzież wysłuchała wykładu na temat:

  "Racjonalne użytkowanie trwałych użytków zielonych ze szczególnym uwzględnie-niem nawożenia mineralnego oraz metod rekultywacji łąk i pastwisk".

 • 21.01.2012 r. -  "STUDNIÓWKA".

 • Styczeń 2012 r. -  Wystawa "Łomża w dokumencie archiwalnym".

  W styczniu w naszej szkole odbyła się wystawa "Łomża w dokumencie archiwal-nym". Mogliśmy ją oglądać samodzielnie na każdej przerwie. Wszyscy brali również udział w wykładach przygotowanych przez członków z Dyskusyjnego Klubu Książki. Michał, Paweł i Tomek przybliżyli nam historię Łomży. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek związanych z naszym miastem i regionem.

  Wystawa dostarczyła wszystkim wielu wrażeń i stała się inspiracją do zainteresowania się naszą "małą ojczyzną".

 • 12.01.2012 r. -  Święto patrona szkoły.

  Młodzież z klasy IIIa BT wykonała ciekawą gazetkę, przybliżającą nam postać i zasługi bohatera bitwy pancernej pod Studziankami oraz upamiętniającą dzień 09.10.1978 r. kiedy to Zespół Szkół w Marianowie otrzymał imię chorążego Jana Szymańskiego. Tradycyjnie w tym dniu została udostępniona Szkolna Izba Pamięci, którą można było odwiedzać na każdej przerwie. Uczniowie klas pierwszych zwiedzali Izbę pamięci w czasie lekcji pod opieką nauczyciela i pod przewodnictwem starszych kolegów, którzy zapoznali ich z ważnymi wydarzeniami historycznymi związanymi z naszą szkołą.

 • 12.01.2012 r. -  VIII edycja konkursu: "Bożonarodzeniowa szopka
      - nasza tradycja i współczesność".

  Wychowankowie internatu: Tomasz Kozikowski, Mariusz Godlewski, Wojciech Gardocki i Daniel Walewski pod kierunkiem wychowawczyni Sabiny E. Kraszewskiej wzięli udział w VIII edycji konkursu organizowanego pod patronatem Towarzystwa Internatów i Burs w Białymstoku „Bożonarodzeniowa szopka - nasza tradycja i współczesność”. Szopki spotkały się z dużym uznaniem komisji oceniającej i zdobyły II miejsce w skali woj. podlaskiego.

 • 22.12.2011 r. - "Koncert kolędowy".

  Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży w dniu 22 grudnia 2011 roku zorganizowała koncert szkolny pt: "Koncert kolędowy", w programie którego wykonane zostały kolędy Feliksa Nowowiejskiego.

  W koncercie udział wzięli:

  - Anna Jeremus-Lewandowska - sopran,

  - Jarosław Domagała - fortepian,

  - Jan Zugaj - skrzypce,

  - Ewa Barczyk - wiolonczela,

  - Katarzyna Janas-Dziewa - skrzypce,

  - Magdalena Goc - obój,

  - Bogdan Szczepański - prowadzenie.

 • 21.12.2011 r. -  Wigilia w internacie.

 • 06-15.12.2011 r. -  Turniej Halowej Piłki Nożnej.

  I Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły został rozegrany w terminie 06-15 grudzień. Cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem całej społeczności szkolnej o czym świadczy fakt, iż wzięły w nim udział wszystkie klasy z naszej szkoły (12).

  Turniej rozopczął się od fazy grupowej. Mistrzami poszczególnych grup zostali:

  - grupy A - III FT,

  - grupy B - IIb BT,

  - grupy C - IIa BT,

  - grupy D - II EZ.

  Mistrzowie 4 grup weszli do fazy pucharowej i rozegrali między sobą półfinały. Faworytami półfinałów były kl. II EZ i III FT. Jednak nie zawsze faworyci wygrywają i tak stało się tym razem. Niespodziankę sprawiły obie klasy II BT, które wygrały swoje półfinały. Szczególnie dramatyczny przebieg miał mecz III FT - IIb BT, gdzie klasa III FT prowadziła w pierwszej połowie 5:0 i przegrała mecz 6:7.

  Mecz o 3 miejsce pomiędzy kl. III FT i II EZ zakończył się remisem 6:6. W rzutach karnych jedyną bramkę zdobył Marcin Lisiecki i dzięki temu klasa III FT wygrała 7:6.

  Finał pomiędzy klasami: IIb BT i IIa BT zdecydowanie bo 8:5 wygrała klasa IIb BT, w której najlepiej zagrali Łukasz Piątek (5 bramek) i bramkarz - Marcin Bołdyda.

  Królem strzelców rozgrywek został Marcin Lisiecki - III FT, który w 4 spotkaniach strzelił 16 bramek.

  W turnieju wzięło udział 12 zespołów, w których zagrało 70 uczniów naszej szkoły. Rozegrano 16 meczy, w których zdobyto 187 bramek.

  Turniej zorganizował nauczyciel wf Wojciech Błachnio, a przeprowadzili nauczyciele wf: Wojciech Błachnio i Grzegorz Gutowski. W organizacji turnieju wzięli udział uczniowie kl. IIb BT: Michał Karwowski, Łukasz Piątek, Paweł Kurpiewski i II FT - Daniel Bazydło.

 • 06-09.12.2011 r. -  Wystawa Bożonarodzeniowa prac uczestników
     Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie.

 • Listopad - grudzień 2011 r. - Współpraca  z  Warsztatem  Terapii
     Zajęciowej w Marianowie.

  Od kilku lat wychowawcy i wychowankowie internatu współpracują z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Marianowie. Wzajemnie integrują się, mają możliwość poznania form i metod pracy z osobami niepełnosprawnymi.

  W tym roku szkolnym postanowiliśmy pogłębić naszą współpracę poprzez udział mieszkańców internatu w zajęciach twórczości artystycznej, którą zajmują się uczestnicy WTZ.

  Z inicjatywy pani kierownik internatu w porozumieniu z kierownikiem WTZ panem Zbigniewem Biernackim doszło do zorganizowania dla naszej młodzieży cyklu zajęć pod kierunkiem wykwalifikowanych terapeutów w trzech pracowniach: pracowni

      - mlarstwa i rękodzieła,

      - pracowni ceramicznej,

      - pracowni technicznej.

  Na zajęciach młodzież wspólnie z uczestnikami WTZ poznała technikę wyrobów z gliny, kart okolicznościowych, stroików bożonarodzeniowych i malowanie na szkle.

  Spotkania i zajęcia z osobami niepełnosprawnymi, to dla naszej młodzieży niezapomniane lekcje tolerancji, wzajemnej akceptacji, empatii i szacunku dla drugiego człowieka. Jednocześnie młodzież uzyskała rzetelną wiedzę, zrozumienie potrzeb, a także zmianę myślenia o niepełnosprawności opartej na rozpowszech-nionych stereotypach.

  W czasie wspólnych spotkań, młodzież miała okazję zaobserwować duże zaangażowanie uczestników w wykonanie rękodzieła.

  Zarówno młodzież jak i wychowawcy stwierdzili, że wyroby, które powstają w pracowniach emanują nieodpartym urokiem, są unikatowe, mają swoją duszę i są niepowtarzalne.

 • 30.11.2011 r.  -   Spektakl  "Trzeźwe  spojrzenie"  w  wykonaniu
     Teatru Edukacji i Profilaktyki "MASKA" z Krakowa.

  Był to barwny spektakl opowiadający o młodym człowieku, któremu brakuje w życiu drogowskazu. Ta pełna ciepła historia o chłopcu, który zagubił się na zakręcie życia, uświadamia młodemu człowiekowi, że branie życia pełnymi garściami nie zawsze jest dla niego dobre.

  Spektakl łączy wiedzę z emocjami, przez to jest bardzo efektywny. Aktorzy poprzez grę na żywo, poprzez utrzymanie interaktywnego charakteru spektaklu, umożliwiającego udział widzów w widowisku, wyzwalają w młodych ludziach emocje.

 • 30.11.2011 r. -  Wykłady pracowników SHiUZ w Piątnicy.

  W dniach 29.11. 2011 r. w Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o. o. w Bydgoszczy Oddział w Pątnicy oraz   30.11.2011 r. w   Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie odbyły się wykłady dla  młodzieży klas drugich i trzecich technikum rolniczego  dotyczące metod oceny wartości hodowlanej buhajów oraz doboru par do rozrodu.  Wykłady prowadzili pracownicy SHiUZ w Piątnicy.  Te bardzo ważne dla rozwoju i  doskonalenia hodowli bydła w regionie zagadnienia, przedstawione w ciekawej i przystępnej formie, wzbudziły duże zainteresowanie młodzieży szkolnej - przyszłych hodowców i klientów Stacji.

  Ze szczególnie miłym przyjęciem  młodzież Szkoły spotkała się po raz kolejny, w dniu 29. 11. 2011r. na spotkaniu w obiektach SHiUZ w Piątnicy, za co młodzież, nauczyciele zawodu i Dyrekcja ZS CKR w Marianowie składa serdeczne podziękowania Pani Krystynie Falkowskiej Dyrektor SHiUZ w Pątnicy wyrażając nadzieję na dalszą tak dobrą współpracę.

   

 • 24.11.2011 r.  -   Uroczystość  wręczenia  dyplomów  Stypendium
      Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej
  (z  naszej
      szkoły otrzymał je ponownie Konrad Liszewski - uczeń klasy IIIa
      BT)
  .

   

 • 16-17.11.2011 r. -  Turniej Tenisa Stołowego.

  W dniach 16-17 listopada odbył się II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrekto-ra Szkoły.Walkę o miano najlepszego pingpongisty i Puchar Dyrektora Szkoły walczyło aż 30 uczniów.

  Faworytem turnieju był Łukasz Gawrych z kl. II FT, jednak ten turniej nie był naj-lepszy w jego wykonaniu. Uplasował się na 5 miejscu. Miejsce 4, uważane w sporcie za najgorsze, zajął Marcin Mikucki z kl. II FT. Na najniższym stopniu podium stanął Damian Laskowski z kl. II EZ. II miejsce zajął Michał Wysocki z kl. IIIb BT. Czarnym koniem turnieju okazał się uczeń kl. I BT Patryk Piotrowski, który po wyrównanym meczu zdołał pokonać o dwa lata starszego Michała Wysockiego.

 • 10.11.2011 r. -  Apel z okazji "Święta Niepodległości".

 • 28.10.2011 r. -  Apel z okazji "Święta Zmarłych".

 • 21.10.2011 r. -  Pielgrzymka klas maturalnych na Jasną Górę.

  Dnia 21 października 2011 r. młodzież z klas maturalnych wzięła udział w Diecezjalej Pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę. Wspólnie z opiekunami za przyczyną Matki Boskiej Częstochowskiej prosili o światło Ducha Świętego w egzaminach maturalnych, o dobry wybór drogi życiowej, a także o wszelkie łaski potrzebne w codziennym życiu. Młodzież wzięła udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej oraz uwieńczyła pielgrzymkę wspólną modlitwą podczas Apelu Jasnogórskiego. Wspólna modlitwa uczniów klas maturalnych to już od dawna "święty zwyczaj" w polskich szkołach.

 • 20.10.2011 r. -  Spotkanie młodzieży z przedstawicielami Oddziału
     Terenowego Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa i Powiatowej Stacji
     Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży.

  W dniu 20 października b.r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie odbyło się spotkanie przedstawicieli OT ARR Białystok w ramach podpisanego „Porozumienia o współpracy”. Specjaliści z OT przeprowadzili szkolenie z zakresu mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej i krajowych. Następnie uczniowie uczyli się wypełniania niezbędnych wniosków i formularzy.

  Z kolei przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Łomży przedstawili zasady zdrowego żywienia oraz omówili program „Trzymaj formę”. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali broszury i materiały informacyjne ARR i PSSE.

 • 17-21.10.2011 r. -  "Dni Chleba na Zakwasie".

  W dniach 17-21 października w naszej szkole były obchodzone "Dni Chleba na Za-kwasie". Z tej okazji pomyśleliśmy o czymś dla ciała i dla ducha.

  Zadbaliśmy o edukację naszej młodzieży z zakresu zdrowego żywienia. Spotkania z przedstawicielami Agencji Rynku Rolnego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-gicznej w Łomży, projekcje filmu, pogadanki - to tylko jedne z wielu atrakcji.

  Dla łasuchów były ciasteczka zbożowe z ziarnami a dla głodomorów smalec, masło ziołowe, domowe przetwory i miód. Oczywiście to wszystko z chlebem upieczonym przez naszych uczniów oraz pozyskanym od naszych sponsorów:

  - Piekarni "Herman" z Szepietowa,

  - Piekarni L. Kosakowski, G. Karwowski z Piątnicy,

  - Piekarni Zawady Przedmieście.

  Uroczystości uwieńczyły konkursy wiedzy, których zwycięzcy otrzymali nagrody od pana dyrektora i kierownika internatu.

 • 16.10.2011 r. -   Wyjazd do Szepietowa na wystawę "Jesień w sa-
      dzie i w ogrodzie".

  Dnia 16 października młodzież z klas IIIb BT i IIa BT obejrzała wystawę o tematyce ogrodniczej przygotowaną przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie "Jesień w sadzie i w ogrodzie".

  Tego typu wystawy są doskonałą okazją do uzyskania informacji dotyczących projektowania i urządzania ogrodów, pielęgnacji roślin a także ciekawy sposób na spędzenie wolnego czasu.

 • 13.10.2011 r. - Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 • 11.10.2011 r. -  Wycieczka kl. Ia FT na "Forty".

  W dniu 11.10.2011r klasa 1a FT wybrała się wraz z wychowawcą p. Hanną Kondracką i pedagogiem szkolnym p. Ewą Wojtczak na zwiedzanie kompleksu fortów carskich w Piątnicy.

  Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych informacji nt. powstania fortów oraz ich roli, jaką odegrały w różnych okresach wojennej historii naszego regionu. Podczas zwiedzania mogli również podziwiać przepiękny widok roztaczający się na pobliską Łomżę.

  Dodatkową atrakcją było strzelanie z broni palnej.

  Mimo jesiennej, pochmurnej aury wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni.

 • 01.10.2011 r. -  Udział naszej szkoły w "Pikniku Edukacyjnym".

  01 października  na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim odbywał się Piknik Edukacyjny, w którym brały udział wszystkie szkoły rolnicze prowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Tematem przewodnim imprezy był Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

  Szkoły przygotowały bardzo ciekawe stoiska z prezentacją kultury swoich regionów oraz wieńcami dożynkowymi nawiązującymi do PROW 200-2013. Nie zabrakło tam również stoiska naszej szkoły.

 • 26.09.2011 r. -  Wycieczka kl. I BT na "Forty" w Piątnicy.

  Uczniowie kl. I BT pod opieką pani Marty Mieczkowskiej, Sabiny Kraszewskiej i Hanny Kuczyńskiej wybrali się na wycieczkę do Piątnicy by zwiedzić XIX fortyfikacje.

  Uczniowie poznali historię powstania Twierdzy "Forty" i działania wojenne prowadzone na fortach podczas I i II wojny światowej.

  Mieli okazję zwiedzić niewielkie muzeum "Fort", gdzie zgromadzono eksponaty związane z historią militarną.

  Główną atrakcją wycieczki było strzelanie z broni palnej do celu pod czujnym okiem instruktora.

 • 21-22.09.2011 r. -  Udział młodzieży w XIII Międzynarodowej Wy-
     stawie Rolniczej "AGRO SHOW 2011".

  W dniach 21-22 września 2011 r. odbyła się wycieczka kl. III BTa i kl. III BTb wraz z opiekunami na wystawę rolniczą "Agro Show" w Bednarach pod Poznaniem. Swoje firmy prezentowało tam 600 wystawców, w tym 80 przedsiębiorstw z zagranicy. Mło-dzież miała więc co podziwiać. Na pokazach zaprezentowano 40 maszyn rolniczych - 11 nowości, 12 opryskiwaczy polowych, 5 ładowarek teleskopowych, 3 ładowarki czołowe i 3 maszyny - technika dla rolnika precyzyjnego. Po raz pierwszy też podczas wystawy "Agro Show", z myślą o nauczycielach i uczniach szkół rolniczych odbył się wykład na temat: "Nowoczesne systemy elektronicznego sterowania stosowane w maszynach rolniczych". Po wykładzie uczestnicy mieli możliwość obejrzenia nowoczesnych maszyn i urządzeń rolniczych na stoiskach wystawców.

  Kolejnym punktem wyjazdu było Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, gdzie ks. Robert Czeladko zapoznał młodzież z historią Sanktuarium i miasta Lichenia.

 • 16.09.2011 r. -  Sprzątanie Świata.

 • 09.09.2011 r.  -  Wykłady  na  temat  "Wdrażanie  działań  PROW
     2007-2013", które odbyły się w MRiRW.

  W dniu 9 września młodzież z klas 4 BT i 3 BTb wraz z opiekunami uczestniczyła w wykładach na temat "Wdrażania działań PROW 2007-2013". Odbyły się one w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Po spotkaniu informacyjnym miał miejsce obiad, potem zaś spotkanie z panem ministrem Markiem Sawickim, zakończone wspólnym pozowaniem do zdjęcia.

 • 02.09.2011 r.  -  Centralna  inauguracja roku szkolnego 2011/12
      szkół rolniczych MRiRW w Rudce z udziałem naszej delegacji.

 • 01.09.2011 r. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/12.

 • rok szkolny 2010/2011

 • rok szkolny 2009/2010

 • rok szkolny 2008/2009

 • rok szkolny 2007/2008

 • rok szkolny 2006/2007

 • rok szkolny 2005/2006

 • rok szkolny 2004/2005

 • rok szkolny 2003/2004