Kalendarz roku szkolnego 2009/2010

 

 • 25.06.2010 r. - Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 • 12.06.2010 r.  -  Prezentacje  pieśni  i  piosenki  wojskowej
                                 "Na żołnierską nutę".

  12 czerwca 2010 r. w parku im. J. Wagi w Łomży odbyły się prezentacje pieśni i piosenki wojskowej "Na żołnierską nutę" organizowane przez KLUB FORT - Forteczny Oddział Ratowania Tradycji w Łomży.

  Nasi uczniowie zostali laureatami w kategorii: zespoły.

  Gratulujemy: Piotrowi Korytkowskiemu, Marcinowi Krajewskiemu, Krzysztofowi Zel-kowskiemu, Pawłowi Racie, Tomaszowi Żebrowskiemu, Wojciechowi Truszkowskiemu, Arturowi Marcińczykowi i Michałowi Zakrzewskiemu.

 • 28.05 - 05.06.2010 r. - Pobyt grupy młodzieży w Niemczech.

  28 maja grupa młodzieży (15 uczniów) ze szkoły w Marianowie i Jedwabnem wraz z opiekunami wyjechała do Niemiec.

  Dzięki dobrym wynikom w nauce uczniowie mieli okazję przebywać przez tydzień w sercu Dolnej Bawarii. W ramach powstałej od 1999 roku współpracy starostwa z siedzibą w Łomży a starostwem w Dingolfing-Landau, młodzież ze swoimi opiekunami spędziła ciekawy i pełen emocji tydzień w Niemczech.

  Spotkanie młodzieży polskiej i niemieckiej odbywało się pod hasłem: "Młodzi w gościach u przyjaciół".

 • 20.05.2010 r. - Apel z okazji "Dni Oświaty Książki i Prasy".

  Pani profesor Jolanta Tarnacka wraz z uczniami klasy I Techniku Rolniczego przygotowała spektakl „Sąd nad książką”. Uczniowie zaprezentowali się bardzo żywiołowo. Odegrali swoje role w piękny i ekspresywny sposób. Kolejni bohaterowie przedstawienia wygłaszali swoje zdanie na temat książek, nad tym wszystkim czuwał Sąd wydający surowy werdykt. Przedstawienie było odegrane perfekcyjnie wzbudzając w widzach wiele śmiechu. Aplauz i zachwyt pobrzmiewa wciąż na szkolnych korytarzach.

 • 30.04.2010 r. - Pożegnanie abiturientów.

  Jak co roku następuje chwila wieńcząca 4 letnią współpracę uczniów z nauczycielami. W tym roku żegnaliśmy klasę IV Technikum Rolniczego, której wychowawcą była pani profesor Ewa Wojtczak i klasę Technikum Mechanizacji Rolnictwa, której wychowawcą była pani profesor Hanna Kondracka. Na twarzach abiturientów widoczny był uśmiech, wynikał on z sukcesu jakim było dzielne stawianie czoła wyzwaniom edukacyjnym. Mamy nadzieję, że z nostalgią będą wspominać te lata spędzone w murach naszej szkoły.

 • 28.04.2010 r. - Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

  Uczniowie Klasy I Technikum Rolniczego wraz z wychowawczynią Agnieszką Szeligowską i panią profesor Hanną Kuczyńską przygotowali apel z okazji Święta Konstytucji Trzeciego Maja. Przedstawienie przenosiło współczesnych uczniów  do XIX  wiecznej Polski. Widzom ukazał się salon szlachecki, gdzie klasowi aktorzy przemawiali słowami „Powrotu posła” o konieczności reform w państwie. Akcja przeniosła się również na Zamkowy Plac, gdzie wygłoszono zasady nowej Konstytucji, radości na placu nie było końca. Całość przedstawienia ukazała jakim ważnym dla dziejów naszego kraju była ta ustawa, na której wzorowano kolejne akty prawne.

 • 22.04.2010 r.  -   Uroczystość  nadania  naszej  szkole  Odznaki
     "Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
     i  Byłych  Więźniów Politycznych", za  wytrwałość  i  skuteczność
     w społecznym działaniu na rzecz rozwoju ruchu kombatanckiego
     i krzewienia jego pięknych tradycji.

 • 31.03.2010 r. - Apel z okazji zbliżającej się "Wielkanocy".

  I Technikum Mechanizacji Rolnictwa pod kierunkiem wychowawczyni, pani profesor Agnieszki Skrodzkiej przygotowała apel  dotyczący zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Uczniowie przybliżyli widzom zwyczaje i obrzędy Wielkanocne. Wiele z zaprezentowanych kwestii wyjaśniało tradycje, które kultywujemy, jednak nie zawsze wiemy coś o ich pochodzeniu i pełnym znaczeniu. W przedstawieniu nie zabrakło humorystycznego akcentu, jakim było Dyngusowe polewanie wodą (najobficiej zroszono Radę Pedagogiczną). Świąteczną atmosferę wprowadziły zajączkowe prezenty, którym były czekoladowe pisanki.

 • 08.03.2010 r. -  Dzień Kobiet w szkole.

  Apel przygotowała kl. III TR. Z tej okazji uczniowie zwrócili się z prośbą do wszy-stkich Panów:

  "Zamiast kwiatka dla Ewy, który w Dniu Kobiet jest najbardziej szablonowym prezentem zobowiązujemy się:

      - podać żonie, mamie, babci w tym dniu śniadanie do łóżka,

      - wytrzepać dywan, obrać ziemniaki, wynieść śmieci,

      - zrobić zakupy, posprzątać mieszkanie.

  Drodzy Panowie! To tak naprawdę niewiele, a ile Paniom sprawi przyjemności".

 • 02-05.03.2010 r. - Seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej
      nt. „Technologie chowu bydła /użytkowanie mleczne i mięsne".

  W seminarium wzięło udział 45 nauczycieli produkcji zwierzęcej ze szkół rolniczych całej Polski.

   

  Podczas seminarium zrealizowano następujące tematy:

  • aktualna sytuacja w hodowli bydła na świecie i w Polsce,

  • składniki prozdrowotne jako nowy wyznacznik jakości mleka,

  • produkcja mleka i mięsa wołowego w gospodarstwach ekologicznych  w Polsce,

  • proces technologiczny przerobu mleka,

  • pobieranie, przechowywanie i transfer embrionów,

  • technologie chowu bydła mlecznego,

  • technologie chowu bydła mięsnego,

  • ranga pokroju i cech funkcjonalnych w programie oceny i selekcji bydła,

  • ocenianie rozwiązań technicznych i technologicznych w oborach.

  Powyższe tematy zrealizowali pracownicy SGGW:

  • prof. dr hab. .Henryk Grodzki

  • prof. dr hab. Teresa Nałęcz-Tarwacka

  • dr Beata Kuczyńska

  W ramach zajęć warsztatowych uczestnicy seminarium zapoznali się z:

  • organizacją procesu technologicznego w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy, wiodącym zakładzie branży mleczarskiej w Polsce,

  • działalnością Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Piątnicy oraz doskonaleniem stad bydła i trzody chlewnej w woj. podlaskim a także embriotransferem -nowoczesną biotechnologią w rozrodzie bydła,

  • nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi w oborach gospodarstw indywidualnych , w tym zastosowanie robotów w procesie dojenia i czyszczenia pomieszczeń.

 • 01-08.03.2010 r. -  Spotkania z przedstawicielami Związku   Kom-
     batantów RP i byłych Więźniów Politycznych w Łomży.

  W dniach 1.03 i 8.03.2010 r. w naszej szkole gościli przedstawiciele Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych w Łomży.

  Na spotkania z młodzieżą klas pierwszych i drugich przybyli: Prezes Zarządu Okręgowego Pan porucznik Kazimierz Kiczyński i Pan porucznik Józef Łojewski.

  Nasi goście zapoznali młodzież z celami i formami działania ZKRPib.WP.

  Pan porucznik Kazimierz Kiczyński - żołnierz podziemny AK, przedstawił swoje wspomnienia, przeżycia i udział w ruch oporu na terenach południowo-wschodniej Polski, szczególnie na obszarze lubelszczyzny.

  Pan porucznik AK Józef Łojewski, pochodzący z ziemi łomżyńskiej, opowiedział o wybuchu II wojny światowej w Łomży., przebiegu okupacji radzieckiej 1939-41, wywózkach ludności z Łomży i okolic do ZSRR oraz o okupacji niemieckiej 1941-45.

  Spotkania z Kombatantami, jako "lekcje żywej historii" mają na celu pogłębienie wiedzy o dziejach naszego regionu w okresie II wojny światowej, ocalenie od zapomnienia roli żołnierzy i ludności w walce z okupantami oraz docenienie ich patriotyzmu.

 • 18.02.2010 r. -  Prezentacja dorobku warsztatów TUL-owskich.

  W tym roku po raz dziesiąty w murach naszej szkoły zostały zorganizowane warsztaty Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych.

  Od października do stycznia około 40 uczniów uczęszczało na zajęcia malowania na szkle i teatralno-obrzędowe.

  W czwartek 18 lutego odbyła się uroczysta prezentacja dorobku warsztatów.

  Z okazji okrągłej rocznicy prezes OR TUL pani G. Olszańska dokonała małego podsumowania, a następnie zaprosiła do podziwiania dorobku uczestników zajęć.

  Uczniowie naszej szkoły obejrzeli spektakl "Z kagankiem oświaty w Taplarach" oraz wystawę malowania na szkle i malowania akwarelą.

  Było trochę refleksji, trochę śmiechu i zachwytu. Powiało twórczą atmosferą ...

 • 16-18.02.2010 r. -  Seminarium  dla  nauczycieli produkcji roślinnej
      nt. „Upowszechnianie  wiedzy  z  doświadczeń  odmianowych  zbóż
      i ziemniaków", "Planowanie, diagnoza  i  ewaluacja procesu dydak-
      tycznego".

  Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w tych dniach seminarium dla nauczycieli uczących produkcji roślinnej ze szkół kształcących w zawodach rolniczych.

  Zajęcia prowadził z zakresu odmian zbóż i ziemniaków Pan Włodzimierz Gazda - kierownik Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Marianowie.

   

  Tematy związane z procesem dydaktycznym opracowane i omówione przez Panie Helenę Sutyniec i Michalinę Sienkiewicz:

  - Planowanie procesu nauczania i uczenia się.

  - Ustalenie koncepcji nauczania.

  - Diagnoza i ewaluacja procesu dydaktycznego.

  - Ewaluacja w szkole - kreatywny nauczyciel.

  - Pomiar osiągnięć uczniów w procesie nauczania - uczenia się.

  - Konstrukcja pracy klasowej i opracowanie wyników pracy klasowej - ewaluacja.

  Część zajęć dydaktycznych przeprowadzono metodą ćwiczeń.

   

  Dodatkowo uczestnicy seminarium zapoznali się z multimedialną prezentacją osiągnięć szkoły prezentowaną przez Dyrektora Szkoły Pana Ignacego Kondrackiego, a także zwiedzili muzeum przyrodnicze w Drozdowie.

 • 23.01.2010 r. -  "Studniówka".

 • 13.01.2010 r. -  VI edycja konkursu  "Bożonarodzeniowa szopka -
      nasza tradycja i współczesność".

  Wychowankowie internatu: M. Mioduszewski, G. Kręciewski i P. Kulesza pod kierunkiem wychowawczyni S. Kraszewskiej wzięli udział w VI edycji konkursu "Bożonarodzeniowa szopka - nasza tradycja i współczesność" zorganizowanym pod honorowym patronatem Towarzystwa Internatów i Burs w Białymstoku. Szopki spotkały się z dużym uznaniem komisji oceniającej i zdobyły I miejsce w skali woj. podlaskiego.

 • 22.12.2009 r. -  "Jasełka bożonarodzeniowe".

 • 17.12.2009 r. - Wigilia w internacie.

  Wigilia została przygotowana przez grupę II i III pod kierunkiem wychowawczyń: A. Grużewskiej i S. Kraszewskiej.

  W Wigilii uczestniczyli: w-ce starosta powiatu łomżyńskiego Marek Dworakowski, księża parafii Piątnica, były dyrektor szkoły Marek Kaczanowicz, dyrekcja naszej szkoły, pedagog szkolny, pracownicy obsługi i administracji internatu.

 • 17.12.2009 r.  -  Wystawa  prac  o  tematyce  bożonarodzeniowej
      wykonanych  przez podopiecznych  Warsztatu Terapii  Zajęciowej
      w Marianowie.

 • 13.11.2009 r. -  W naszej  szkole  odbyło  się spotkanie Podlaskiej
      Izby Rolniczej z dyrektorami szkół kształcących w zawodach rolni-
      czych na terenie naszego województwa.

 • 10.11.2009 r. - Apel z okazji  "91 rocznicy odzyskania niepodległo-
      ści przez Polskę".

  Apel został przygotowany przez mieszkańców internatu pod kierunkiem wychowawców: H. Dobrowolskiej, A. Grużewskiej i S. Kraszewskiej i zaprezentowany na forum szkoły.

 • 30.10.2009 r. - Apel z okazji "Święta Zmarłych".

 • 12.10.2009 r. - Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 • 18.09.2009 r. - Sprzątanie Świata.

  Nasza szkoła jak każdego roku brała udział w Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata. Uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego porządkowali teren szkoły i okolice. Śmieci zostały zebrane i wyrzucone. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku wiatr nie będzie przynosił z sobą tak dużej ilości śmieci, a my nie będziemy przez nieuwagę wyrzucać ich w miejsca gdzie to niedozwolone.

 • 17.09.2009 r. - Impreza integrująca osoby niepełnosprawne z mło-
      dzieżą szkolną.

  W dniu 17 września klasy pierwsze brały udział w imprezie zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie. Celem głównym tej uroczystości była integracja osób niepełnosprawnych z młodzieżą szkolną. Program imprezy obejmował montaż słowno – muzyczny z okazji 70. Rocznicy Napaści Wojsk Radzieckich na Polskę, w wykonaniu chóru „Słowiki” ze Szkoły Podstawowej w Jeziorku. Na uroczystości wystąpił również zespól wokalny „ARKA” z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie. Imprezie towarzyszyły oprócz występów inne atrakcje jak: Pokaz gimnastyczny „Gala Boksu Zawodowego”, strzelanie z łuku, karabinka Paintball, mecz piłki nożnej i oczywiście słodki poczęstunek.

  Impreza ta nie tylko dostarczyła rozrywki, ale również uczy współżycia i otwar-tości na inność drugiego człowieka.

 • 17.09.2009 r. - Uroczysty apel z okazji 70. Rocznicy Napaści Wojsk
      Radzieckich na Polskę.

 • 06.09.2009 r. - Wizna:  Wojewódzkie Obchody 70. Rocznicy Wybu-
     chu  II Wojny  Światowej  z udziałem  pocztu sztandarowego z na-
     szej szkoły.

 • 01.09.2009 r. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010.

  1 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2009/2010. W tym roku impreza ta przybrała nieco odmienny charakter, były nie tylko powitania, ale również pożegnanie. Z dniem 1 września na emeryturę odszedł długoletni Dyrektor szkoły Marek Kaczanowicz. W tej uroczystości oprócz społeczności szkolnej brali udział przedstawiciele władz i związków. Słowa podziękowania za współpracę złożyli: vice-wojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski, starosta powiatu łomżyńskiego Krzysztof Kozicki, przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego Aleutyna Kołos. Wyrazy wdzięczności za wiele lat wspólnej pracy złożyli również pracownicy szkoły. Czas razem przepracowany odcisnął w nas swój trwały ślad, gdyż każdy pracownik i uczeń mógł znaleźć u Pana Dyrektora wsparcie, pomoc w trudnych sytuacjach. Nikt nigdy nie spotykał się z odmową, zawsze został ciepło przyjęty w i wysłuchany.

  Za te lata składamy kolejne serdeczne podziękowania.

 • rok szkolny 2008/2009

 • rok szkolny 2007/2008

 • rok szkolny 2006/2007

 • rok szkolny 2005/2006

 • rok szkolny 2004/2005

 • rok szkolny 2003/2004