• 23.06.2006 r. - Zakończenie roku szkolnego.

 • 21.06.2006 r.  -  Przed częścią  praktyczną  egzaminu zawodowego
     dla zawodu "technik mechanizacji rolnictwa".

 • 24.05.2006 r.  -  Dostawa sprzętu zakupionego przez Ministerstwo
     Edukacji  i  Nauki  z  funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego
     w  ramach realizacji projektu "Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawo-
     dowych w stanowiska do egzaminów zawodowych  -  cz. II" dla za-
     wodów: rolnik i mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

 • 11.05.2006 r.  -  Wizyta  w  naszej  szkole  delegacji partnerskiego
      powiatu Daugavpils z Łotwy.

 • maj 2006 r. - Egzamin dojrzałości - "matura".

 • 28.04.2006 r. - Pożegnanie maturzystów.

 • 27.04.2006 r. - Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

  Apel z okazji Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja zorganizowała klasa I Technikum Rolniczego. Scenariusz i scenografię opracowała wychowawczyni klasy Agnieszka Skrodzka. Przedstawienie zawierało patriotyczne wiersze, piosenki i scenki rodzajowe przedstawiające sposób życia społeczeństwa w wieku XVIII. Apel miał na celu przybliżenie uczniom historii i znaczenia owego wielkiego wydarzenia w dziejach Polski.  Program artystyczny zakończył się wspólnym odśpiewaniem „Roty”.

 • 12.04.2006 r. - "Zwyczaje wielkanocne".

 • 06.04.2006 r. - Spotkanie naszej młodzieży z wybitnymi polskimi
     lekkoatletami  (Piotrem   Klimczakiem,  Marcinem  Marciniszynem
     i  Rafałem  Wieruszewskim), którzy  na  ostatnich  Halowych  Mis-
     trzostwach  Świata w  Moskwie (marzec 2006 r.) zdobyli srebrny
     medal w sztafecie 4x400m.

 • "I rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II".

  W  ramach obchodów  "I rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II" odbyły się  następu-jące imprezy:

     - 03.04.2006 r.  -  Spektakl  słowno-muzyczny  w  wykonaniu  uczniów naszej
                                      szkoły.

     - 06.04.2006 r.  -  Koncert  "Tryptyk  - Pamięci Ojca Świętego"  w  wykonaniu
                                       Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej  oraz  Dariusza Wójcika
                                      - recytacje.

 • 04-05.04.2006 r. -  Wystawa  prac  uczestników  Warsztatu Terapii
     Zajęciowej w Piątnicy (tematyka wielkanocna).

 • 08.03.2006 r. - "Dzień Kobiet".

 • "Dni Kultury Uczniowskiej".

  W ramach "Dni Kultury Uczniowskiej" odbyły się następujące imprezy:

  - 15.02.2006 r.  - wystąpienie  pedagoga szkolnego  Ewy Wojtczak pt. "Agresja -
                                wróg człowieka i jego bliskich";
                              - projekcja filmu "Pręgi" w reż. Magdaleny Piekorz;
                              - przedstawienie "Siła" w wykonaniu uczniów kl. III TA;
                              - zawody "NFS Most Wanted";
                              - wybory najsilniejszego ucznia szkoły pt. "Strong-Man".

   

  - 16.02.2006 r.  - spektakl  poświęcony  życiu  i  twórczości  Czesława  Niemena
                                przygotowany  przez  wychowawczynie  internatu:  Katarzynę
                                Pomazańską, Annę Grużewską i Sabinę E. Kraszewską;
                              - spektakl  poświęcony nauce i twórczości  Jana Pawła II - war-
                                sztaty teatralno-obrzędowe TUL;
                              - pokaz tańca "break-dance";
                              - występ szkolnego zespołu muzycznego;
                              - "Kabareton" w wykonaniu uczniów naszej szkoły;
                              - "Kabareton" - ks. Kazimierz Ostrowski i młodzież gimnazjalna;
                              - wybory Miss Zespołu Szkół w Marianowie (
  Imprezę zorganizo-
                                 wała i sponsorowała klasa I Techniku Rolniczego pod czujnym
                                 okiem swojego wychowawcy pani Agnieszki Skrodzkiej.

 •  

  Szkoła nasza  włączona została do Programu Edukacyjnego "Zielona Akademia".

  Organizatorem Programu jest SYNGENTA Crop Protection Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Obsługą programu zajmuje się Studio Kreacji BLUE GRASS w Poznaniu.

  W Programie bierze udział 17 szkół średnich rolniczych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Opiekunem koordynującym Program w szkole jest pani Halina Gazda -nauczyciel produkcji roślinnej. Uczestnikami Programu są uczniowie kl. II i III Tech-nikum Rolniczego.

  Program trwa od stycznia do lipca 2006 roku i ma na celu poszerzenie zainteresowań zawodowych oraz zapoznanie z najnowocześniejszymi metodami ochrony podstawowych roślin uprawnych (zbóż, rzepaku i kukurydzy).

  Młodzież uczestniczy jednocześnie w konkursie "Zielona Olimpiada" mając szansę wzięcia udziału w Wielkim Finale międzyszkolnym i zdobycia atrakcyjnych nagród. Ponadto uczniowie przeprowadzać będą ankiety wśród rolników dotyczące ochrony roślin w okolicznych gospodarstwach.

  W ramach Programu odbędą się 3 zajęcia teoretyczne w szkołach (90 - cio minu-towe), prowadzone przez specjalistów ds. ochrony roślin. Pierwsze zajęcia - 20 luty 2006 r., godz. 800. Na przełomie maja i czerwca będą zajęcia praktyczne. Zostanie zorganizowany wyjazd na pola doświadczalne, na których stosuje się najnowocześniejsze metody ochrony roślin.

   

  HARMONOGRAM PROGRAMU

  Poniżej zdjęcia z pierwszych zajęć, które odbyły się dnia 20 lutego 2006 r.

 • 21.01.2006 r. - "STUDNIÓWKA".

 • Obchody Europejskiego Roku Edukacji Obywatelskiej.

  W ramach obchodów Europejskiego Roku Edukacji Obywatelskiej odbyły się:

  - 10.01.2006 r.  - zajęcia warsztatowe p.t. "Prawa człowieka  w  szkole - kon-
                                       cepcja  i  praktyka" 
  przeprowadzone przez panią B. Rafalską,
                                pracownicę ODN, współpracującą z Helsinską Organizacją Praw
                                Człowieka.

  - 19.01.2006 r.  - spektakl p.t. "Prawa  dziecka"  przygotowany  przez  wycho-
                                wawczynie internatu Sabinę E. Kraszewską  i Katarzynę Poma-
                                zańską. W spektaklu brała udział młodzież mieszkająca w inter-
                                nacie.

 • 22.12.2005 r. - "Jasełka" w wykonaniu klasy III TMR.

 • 21.12.2005 r. - spotkanie wigilijne młodzieży internackiej, dyrekcji
     i zaproszonych gości.

 • 14.12.2005 r. -  ćwiczenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kry-
      zysowego przeprowadzone w naszej szkole.

 • 10.11.2005 r. - apel z okazji Święta Niepodległości Polski.

 • 27.10.2005 r. - spotkanie młodzieży naszej szkoły z Lidią Chojecką
     - lekkoatletką należącą do światowej elity w biegach średnich.

  Lidia Chojecka to wielokrotna mistrzyni oraz rekordzistka Polski w biegu na 1500, 3000 i 5000 m, a w hali na 800, 1000, 1500, 1 milę i 3000 m. Od lat należy do światowej elity w biegach średnich. W bogatej kolekcji trofeów ma cztery medale, wywalczone w imprezach halowych rangi mistrzowskiej. Jednak jej największym sukcesem jest złoty medal Mistrzostw Europy w biegu na 3000 m, który w kwietniu tego roku wywalczyła w Madrycie oraz szóste miejsce na olimpiadzie w Atenach.

  Do naszej szkoły przyjechała na zaproszenie nauczyciela wf. i jednocześnie masażysty kadry narodowej Krzysztofa Piszczatowskiego.

  Podczas spotkania młodzież interesowała się głównie przebiegiem kariery sportowej mistrzyni. Spore zaciekawienie wzbudziła również opowieść zawodniczki o tym, co skłoniło ją do uprawiania akurat tej dyscypliny.

  Na zakończenie mistrzyni rozdawała autografy, a młodzież zrewanżowała się sympatycznej zawodniczce wiązanką kwiatów.

 • 21-22.10.2005 r. - pielgrzymka uczniów klas maturalnych na Jasną
     Górę  do   Częstochowy   połączona   z   wycieczką   do   Oświęcimia
     i  Krakowa.

 • 13.10.2005 r. - uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 • 06.10.2005 r. - spotkanie naszej młodzieży z Pawłem Czapiewskim
     - czołowym polskim średniodystansowcem.

 • 22.09.2005 r. - "Otrzęsiny" klas pierwszych.

 • 08.09.2005 r. - z cyklu "Wielkich Koncertów" - skrzypek Krzysztof

     Jakowicz wraz  z  Łomżyńską  Orkiestrą  Kameralną  pod  dyrekcją
   
    Jana Miłosza Zarzyckiego.

 • 06.09.2005 r. - pokaz tresury psów policyjnych.

 • 01.09.2005 r. - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2005/2006.

 • rok szkolny 2003/2004

 • rok szkolny 2004/2005