Zespół Szkół Centrum kształcenia Rolniczego
im. chor. Jana Szymańskiego
w Marianowie k/Łomży